Hukuki Uygulama Alanlarımız

İnşaat Hukuku

İnşaatın birçok alanında, kamu ya da özel hukuk kişileri (şirketler ya da vatandaşlar) arasında gerçekleşen uyuşmazlıklara çözüm sunmaktayız. Sözleşmeye konu yapının geç ya da eksik teslimi, sözleşmenin teslim tarihinden önce bozulması, sözleşmeden dönme, imara aykırılık, iskân alınamaması, taşeron ilişkilerinde yaşanan sorunlar, tacirler arası eser sözleşmesinde yer teslimi, ayıplı mal teslimi, sözleşmeye aykırılıklardan doğan sorunlara karşı müvekkillerimize çözüm odaklı, hızlı ve etkin çözümler üretmekteyiz.

İş Hukuku

Hukuk Büromuz işçi ve işveren vekili olarak birçok şirket ve kişiye danışmanlık vermekte ve davalarının takibini yapmaktadır.İş Hukuku kapsamında işçilik alacaklarının tahsili, hizmet tespit davaları, iş kazalarını davalarının yanı sıra iş sözleşmelerinin düzenlenmesi, işe giriş çıkışların belirlenmesi, işçilik özlük dosyalarının hazırlanması gibi mevzuatta işçi ve iş verenlere yüklemiş olduğu sorumluluk ve vermiş olduğu haklar çerçevesinde hukuki destek vermekteyiz.

Gayrimenkul Hukuku

Hukuk Büromuz; gayrimenkul ilişkilerinden kaynaklanan tüm uyuşmazlıklarda müvekkillerine danışmanlık vermektedir. Haksız el atma, ortaklığın giderilmesi, muvazaalı satış, ecri misil alacağının tahsili, tapu iptal ve tescil davaları, kat karşılığı inşaat sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar, tahliye davaları, kira tespit davaları gibi gayrimenkulden doğan tüm uyuşmazlıkların çözümü için hizmet vermektedir.Ticaret Hukuku

Hukuk Büromuz, danışmanlık vermiş olduğu şirketlerin ticari faaliyetlerinden kaynaklanan borç alacak işlerinin takibi, icra takiplerinin başlatılması, kıymetli evraklarının düzenlenmesi ve iptali, şirketler hukuku, ayıplı mallardan sorumluluk ve ayıbın belirlenmesi gibi tacir ve şirketler arasında doğan her türlü uyuşmazlığın çözümü noktasında müvekkillerine hizmet vermektedir.

Tazminat Hukuku

Tazminat, bir kimsenin başına gelmiş olan bir eylem neticesinde uğramış olduğu zararların karşılığıdır. Hukuk Büromuz; kişilerin haksız fiilden, sözleşmeden, iş kazası nedeni ile ya da kişilik haklarına saldırı nedeni uğramış olduğu tüm maddi ve manevi zararların tazmini için müvekkillerine hizmet vermektedir.


Tüketici Hukuku

Hukuk Büromuz, tüketici işlemlerinden kaynaklanan (Örneğin; Düğün davet organizasyon sözleşmeleri, devre tatil sözleşmeleri, firmalardan alınan diğer hizmet ve mal sözleşmeleri) uyuşmazlıkların çözümü noktasında Tüketici Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde müvekkillerimizin haklarını savunmaktayız.

Bilişim Hukuku

Hukuk Büromuz, müvekkil şirketlere Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde veri ihlallerinin önlenmesi, farkındalığın sağlanması, mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirmeleri noktasında danışmanlık vermektedir.


Web Sitesi Logosu
Arama: - Mail:

Blog Yazıları

28.09.2021

KİRA SÖZLEŞMELERİNDE TAHLİYE USULÜ

Kira borcunun ödenmemesinden dolayı açılacak olan tahliye davaları iki yolla gerçekleştirilebilir.

Devamını Oku
16.03.2023

DEPREM SONRASI TAZMİNAT SORUMLULUĞU

Bina veya yapının verdiği zararlardan bina sahibi TBK m .69 hükmüne göre sorumludur.

Devamını Oku
26.04.2023

HUKUKUMUZDA KİRACININ TAHLİYE YOLLARI

Eğer bir konut ya da çatılı işyeri kiralanmışsa, ilk on yıl sözleşme sonlandırma hakkı yoktur.

Devamını Oku

Hukuki Danışmalık

İnsanların, suçlularla etkili bir şekilde savaşmalarına ve kendi duruşlarını başarıyla savunmalarına yardımcı oluyoruz!